DEVELOPERŮM


Optimalizujeme náklady na Vaši výstavbu a zlepšujeme využitelnost objektů a jeho okolí, tedy šetříme investice a zvyšujeme zisk. Testujeme původně zamýšlené bezpečnostní řešení objektu a provádíme jeho optimalizaci. Analyzujeme chování budoucích obyvatel Vašeho projektu v jeho okolí, hledáme nejlepší styčné body s hromadnou dopravou, parkováním a navazující infrastrukturou. Je zkrátka zbytečné vyhazovat peníze za věci, které nakonec nikdo nebude potřebovat.

 

ARCHITEKTŮM


Svoji kreativitu využijete o poznání lépe. Předem ověřujeme komplikované návrhy a dopředu ukazujeme, zda je Vaše moderní budova současně funkční a bude se v ní také dobře žít. Statické vizualizaci Vašeho návrhu vdechneme nový rozměr.

 

PROJEKTANTŮM


Provádíme požárně bezpečnostní řešení projektů, kolize s předpisy a normami jsou díky nám lépe řešitelné. Zaměřujeme se na tzv. inženýrské posouzení a numerické modely pohybu osob doplňujeme o modely šíření požáru a toxických látek. Výsledkem je požárně bezpečnostní řešení Vašeho projektu, které zkrátka vždy obstojí.

 

ORGANIZÁTORŮM VELKÝCH AKCÍ


Větší sportovní nebo kulturní akce znamenají také větší rizika, která umíme identifikovat a eliminovat, pomáháme tak předcházet problémům. Simulace pohybu desítek tisíc návštěvníků Vaší akce pro nás není žádný problém.

 

STÁTNÍ SPRÁVĚ A IZS


Poskytujeme důležitou zpětnou vazbu a klíčovou expertizu pro Vaši každodenní práci. Pravidelně provádíme školení a potkáváme se na důležitých konferencích. Nebojte se nás na cokoliv zeptat.

inPage - webové stránky s AI, doménawebhosting