Náš tým spolupracuje posledních deset let. Za tu dobu jsme realizovali tři desítky komerčních projektů a projektů aplikovaného výzkumu v celkovém objemu přes 2 miliony Euro. Mezi důležité projekty poslední doby patří zejména tyto spolupráce:

Na počátku roku 2017 jsme se rozhodli založit samostatnou společnost, která má sídlo v Jihomoravském inovačním centru | JIC INMEC. V současné době máme čtyři stálé členy a okruh spolupracovníků pro vybrané specializace.

 

doc. Mgr. Tomáš Apeltauer, Ph.D.

Absolvoval teoretickou fyziku na Masarykově univerzitě, doktorát z fyzikálního inženýrství získal na Vysokém učení technickém v Brně, na tamní stavební fakultě působí jako docent oboru Konstrukce a dopravní stavby. Věnuje se aplikaci modelů pohybu osob ve stavebním inženýrství a navazujících oborech, zejména se zaměřením na urbanismus, architekturu, bezpečnost a marketing.

Je členem World Road Association-PIARC, International Project Management Association (IPMA)odborného panelu Technologické agentury ČR, redakční rady časopisu Silnice Železnice a několika komisí Ministerstva dopravy a MŠMT. Přednáší na konferencích a snaží se v odborné komunitě zprostředkovávat nejnovější poznatky v této oblasti.

 

Ing. Hana Pospíšilová

Absolvovala obor pozemní staveb, technologie a řízení staveb na Vysokém učení technickém v Brně. Specializuje se na automatické zpracování dat pro modely pohybu osob.

 

Ing. Petra Okřinová

Absolvoval obor pozemních staveb na Vysokém učení technickém v Brně, specializuje se na využití modelů pohybu osob v požární bezpečnosti staveb a bezbariérové úpravy veřejného prostoru. 

 

Ing. Jiří Apeltauer

Absolvoval obor dopravních staveb na na Vysokém učení technickém v Brně, specializuje se na modely velkého rozsahu od desítek tisíc osob výše a automatizaci jejich simulace. Je zručným uživatelem statistických nástrojů.

inPage - webové stránky s AI, doménawebhosting