SIMULACE POHYBU OSOB

Využíváme numerických modelů pohybu osob v budovách, dopravních terminálech i na pěších zónách. Simulace chování osob našim klientů šetří investice, eliminuje rizika a předchází celé řadě komplikací.

Současný komplikovaný systém klasických výpočtů už často není schopen popsat stále složitější svět moderního stavebnictví. Ke slovu proto přichází modely pohybu osob jako moderní metoda posouzení bezpečnosti objektů a jejich kapacity, která je zároveň v souladu s normovými postupy.

Pomocí těchto nástrojů snižujeme investorům náklady na výstavbu při zachování stávající úrovně bezpečnosti a využitelnosti objektů, ověřujeme jejich bezpečnostní parametry a nacházíme důležité chyby už ve fázi projektu.

Jsme současně distributory softwarových nástrojů Pathfinder a PyroSim společnosti Thunderhead Engineering Consultants Inc. pro regiony České republiky a Slovenska.

inPage - webové stránky s AI, doménawebhosting